Boka möte

Miljö & Kvalitet

Miljö & Kvalitet

Certifierade enligt ISO
Naturligtvis lägger vi stort fokus på ständiga förbättringar inom Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö och har certifierat vår verksamhet enligt ISO 9000, 14000 och 45000. 

 

Rekommenderade av Byggvarubedömningen
Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet. Allt detta görs för att främja produktutvecklingen mot en giftfri bebyggd miljö och ett ansvarsfullt leverantörsled. Alla våra melaminprodukter har av Byggvarubedömningen erhållit klassificeringen ”Rekommenderad”, dvs att produkterna rekommenderas enligt ovanstående kriterier.

Kontakta oss

Har du något du undrar över? Tveka inte att kontakta oss.

Kontakta oss

Kom ihåg att...

Vi tillverkar måttanpassade produkter i såväl små som stora serier i det material du önskar - alltid med laserkantlist som standard!

Boka ett möte