Boka möte

Logistik och leverans

Logistik och leverans

Därutöver har vi under mer än 20 års tid utvecklat en logistik anpassad för nyproduktion, förvaltning, renovering och projekt. Alla stommar fabriksmonteras och alla förpackningar märks upp med lägenhetsnummer, innehåll och pallnummer – allt för att förenkla för dig när du fått leveransen. Snabbt, smidigt – och leverans på utsatt tid och plats!

 

Kom ihåg att...

Vi tillverkar måttanpassade produkter i såväl små som stora serier i det material du önskar - alltid med laserkantlist som standard!

Boka ett möte